فرم نیازسنجی

تلاشگر ارجمند
وقت بخیر
در راستای نیازسنجی آموزشی و طراحی دوره هایی متناسب با نیازهای واقعی شما خواهشمند است فرم ذیل را بدقت تکمیل فرمایید
پر کردن این فرم چند دقیقه بیشتر وقت شما را نمی گیرد ولی مزایای زیادی برای شما خواهد داشت
۱-دوره های مورد نظر شما و با اساتید مورد نظر شما تا حد امکان طراحی و ارائه خواهد گردید و از آن بهره مند خواهید شد
۲-در صورت همکاری دقیق در پر کردن این فرم یک کارت تخفیف ۱۰۰ هزار تومانی به شما هدیه خواهد گردید که می توانید از این کارت برای پرداخت ده درصد از هزینه هر کارگاه استفاده فرمایید