راهنمائی و مشاوره تحصیلی شغلی در عصر دانائی

طرح واره درمانی تحصیلی شغلی، که برای اولین بار توسط عباس بهزادی مقدم در کتاب راهنمائی و مشاوره تحصیلی شغلی به عنوان یک الگو مطرح شد. از درمانهای شناختی است. درمانهای شناختی متمرکز بر تغییر آگاهی، تغییر شناخت، تغییر باور و تغییر طرح واره ها هستند. تکنیک های این درمان از طریق تفکر و تحلیل، موجب این تغییرات می گردند. بنابراین مهارتهای اصلی و پایه برای این تغییرات، مهارتهای تفکر شامل تفکر منطقی، تفکر تحلیلی، تفکر خلاق و بویژه تفکر انتقادی است. در این تکنیک ها مشاور با ایجاد انگیزه و تقویت انگیزه های مراجع به او کمک می کند تا به شناخت کامل و فراشناخت در تصمیم گیری نائل آید. در نتیجه جایگزین شدن شناخت های درست و فعال بودن تفکر انتقادی و تحلیلی طرح واره های ناکارآمد جایگاهی برای ادامه حیات نخواهند داشت.

در طرح واره درمانی برای راهنمائی و مشاوره تحصیلی شغلی می توان از روشهای مبارزه با خودگوئی، شامل:

۱- قدم اول: از خودتان سؤال کنید

۲-قدم دوم: از بیرون به موقعیت نگاه کنید.

۳-قدم سوم: به تصویر بزرگتری نگاه کنید.

که در قسمت خودگوئی بحث شد کاملا سود برد.

چون طرح واره درمانی تحصیلی شغلی می تواند به صورت فردی یا گروهی انجام گردد این تکنیکها نیز می تواند به صورت فردی یا گروهی به اجرا درآید. مولف در بکار بستن این درمان، درمانهای گروهی را موثرتر یافته است.

از درمان محیطی، (درمان والدین و مربیان ) ایجاد کننده طرح واره غافل نشوید. و در درمان آنها از جدول « به فرزندمان چه بگوئیم / چه نگوئیم در بخش خودگوئی منفی، صفحه ۱۰۸ همین کتاب استفاده کنیم.

در جلسه درمان باید از تکنیکهای شناخت درمانی استفاده کرد مثلا در شکل زیر تکنیک پیکان رو به پائین یا روش محاسبه احتمال های متوالی به عنوان نمونه استفاده شده است.

در این تکنیک ها با توجه به این که کدام طرح واره در مراجع/ گروه، وجود دارد تکنیک های مربوط به همان طرح واره، از مراجع / مراجعان خواسته می شود؛ به عنوان نمونه چند تکنیک در زیر بطور مختصر ارائه می گردد. 

تکنیک بکار بستن همه اطلاعات 

هنگامی که احساس اضطراب یا کاهش انرژی می کنیم، یا می گوئیم این رشته یا شغل بازار کار ندارد یا دیگری که آن شغل را انتخاب کرده بدبخت شده است. یا …. تمایل داریم که جستجوی اطلاعات را محدود کنیم. وقتی به شواهد منفی می رسیم ، فکر می کنیم ثابت کردیم که موارد، بسیار منفی هستند. سوال اینجاست آیا ما صرفاً در جستجوی محدود اطلاعات بوده ایم و اینکه آیا به دنبال جستجوی اطلاعات مغایر با باور منفی خود هستیم؟ استفاده هرچه بیشتر از اطلاعات مهم است. باورمنفی خود را در ستون سمت راست بنویسید و سپس طی هفته آینده نمونه هایی از اطلاعات (از گذشته یا حال) که مطابق با باور منفی شما باشد (ستون میانی) و نمونه هایی از اطلاعات که با باور منفی شما مغایر است را، جمع آوری کنید.

مولف عباس بهزادی مقدم
قطع وزیری ۴۶۰ صفحه
چاپ ۱۳۹۹ انتشارات فراانگیزش

ارسال به تمام نقاط کشور
۳ – ۳۲۲۴۰۷۶۸- ۰۵۱
دانلود خلاصه کتاب

برای روشهای درمانی به کتاب رابرت لیهی ترجمه حمیدپور تکنیکهای شناخت درمانی مراجعه کنید

L. Leahy Robert (2017), “Cognitive Therapy Techniques A Practitioner’s Guide” THE GUILFORD PRESS New York London, second edition

 

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.