طرحواره درمانی تحصیلی شغلی

برگرفته از کتاب راهنمائی و مشاوره تحصیلی شغلی در عصر دانائی با ارائه الگوی طرحواره درمانی تحصیلی شغلی

سالها تجربه به عنوان مشاور جوانان و کار کردن در حوزه «انگیزش تحصیلی شغلی» آنان و شنیدن سخنان والدین، روان شناسان و اساتید و همچنین مطالعه نظریات مشاوره و بویژه نظریات مشاوره شغلی و آشنائی با رویکرد رواندرمانی معنوی، مولف را هدایت نمود که الگوی طرحواره درمانی تحصیلی شغلی را ارائه دهم. این الگو بر اصول زیر استوار است:
۱٫ بر خدا شناسی و شناخت درست خالق، که انسان را ویژه و بی همتا آفریده استوار است. و باور دارد که خداوند او را دارای «معدنی منحصر به فرد» آفریده است.
۲٫ بر هستی شناسی و شناخت درست «رابطه انسان و هستی» استوار است یعنی انتخاب شغل و حرفه یک جزء از زندگی فرد است. که در ساختار زندگی فرد معنی می یابد. هر چه این ارتباط معنی دار باشد انتخاب و رضایت کامل تر است.
۳٫ طرحواره درمانی تحصیلی شغلی بر «خودشناسی» مبتنی بر خداشناسی و هستی شناسی (اصل اول و دوم ) استوار است. این اوست که باید معدن وجودش را کشف، استخراج و عرضه کند. و همه تلاش او این خواهد بود.
۴٫ «همه انسان ها» ارزشمندند و هیچ انسانی بدون معدن، آفریده نشده است.
۵٫ هیچ دو انسانی مثل هم آفریده نشده، بلکه «متفاوت» آفریده شده اند.

طرحواره درمانی تحصیلی شغلی

۶٫ تربیت شغلی سفارشی نیست نمی توان به یک مهندس معدن سفارش داد که از معدن آهن، نقره استخراج کند او فقط می تواند بهترین آهن را کشف و استخراج کند. پدر و مادر نباید برای مشاور، یا فرزندشان تعیین کنند که دوست دارند فرزندشان چه رشته و شغلی را انتخاب کند، بلکه باید کشف کنند که فرزندشان چه معدنی دارد و در چه رشته و شغلی ویژه است. خاص آفریده شدن به این معنی نیست که فقط یک انتخاب دارد. بلکه معنی آن این است که در یک زمینه ویژه است.
۷٫ هیچ معدنی بدون کوشش استخراج نمی گردد هیچ استعدادی بدون سخت کوشی فوران نمی کند، بلکه نیازمند تلاش فراوان برای رسیدن به قسمت ناب معدن هستیم.
۸٫ اگر معدنی کشف و استخراج نشود ممکن است تپه خاکی بی ارزش تصور شود بنابراین هر جا رشد و توانمندی دیده نمی شود، یکی از شناختهای سه گانه (خداشناسی، هستی شناسی، خودشناسی) دچار مشکل است.
۹٫ در طرحواره درمانی تحصیلی شغلی  انسان، مختار و آزاد آفریده شده و بنابراین مسئول است. مسئول کشف خود و مسئول استخراج معدن وجود خود، و مسئول ارائه این معدن به دیگران. هر معدنی پس از استخراج به شیوه های متعددی قابل استفاده است. نباید اینطور برداشت شود که هر کس فقط و فقط در یک شغل خاص می تواند موفق شود. بلکه همه چیز به انتخاب های فرد بستگی دارد.
۱۰٫ تجربه اوج و رضایت از زندگی مستلزم رسیدن به ناب ترین قسمت معدن وجود است. کسی که در خداشناسی، هستی شناسی و خودشناسی به درجه ای رسیده که خود را دارای معدن منحصر به فردی می داند و با سخت کوشی به ناب ترین قسمت این معدن دست یافته و آن را استخراج و ارائه می کند. این فرد رضایت را درک کرده است.
۱۱٫ طرح واره های ناکارآمد تحصیلی شغلی، محصول پدر و مادر ناکارآمد در تربیت هستند.
۱۲٫ فرهنگ اشتغال ناکارآمد، موجب افزایش پدران و مادران ناکارآمد در تربیت شغلی است.
۱۳٫ هدایت تحصیلی و شغلی کمک به فرد برای خروج از ظلمت و حرکت به سوی نور است، این هدایت در درجه اول توسط هدایت گر درونی انسان (عقل) صورت می گیرد.
۱۴٫ در طرحواره درمانی تحصیلی شغلی ​مشاور تحصیلی و شغلی وظیفه دارد بستر لازم برای رشد در هر سه جنبه شناخت مراجع (خدا، هستی،خود) را فراهم نموده و طرح واره های ناکارآمد را اصلاح نماید.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.